Download Nghị định 51/2013/NĐ-CP dạng pdf

  • Hướng dẫn khi tải file dạng pdf :

  •  Nếu máy bạn chưa có trình đọc tệp PDF bạn có thể tải Forxit Reader
  •  Nếu bạn muốn tải file nhưng trình duyệt lại mở file trực tiếp xem hướng dẫn tải
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Nghị định 51/2013/NĐ-CP


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Lao động tiền lương
được mô tả: link download nghi dinh 512013nd cp ky boi nguyen tan dung quy dinh che do tien luong thu lao tien thuong doi voi thanh vien hoi dong thanh vien hoac chu tich cong ty kiem soat vien tong giam doc hoac giam doc pho tong giam doc hoac pho giam doc ke toan truong trong cong ty trach nhiem hu han mot thanh vien do nha nuoc lam chu so hu do chinh phu ban hanh down load phan mem

Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Link download Download Nghị định 51/2013/NĐ-CP đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Nghị định 51/2013/NĐ-CP
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang