Download Quyết định 551/QĐ-TTg dạng pdf

  • Hướng dẫn khi tải file dạng pdf :

  •  Nếu máy bạn chưa có trình đọc tệp PDF bạn có thể tải Forxit Reader
  •  Nếu bạn muốn tải file nhưng trình duyệt lại mở file trực tiếp xem hướng dẫn tải
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Quyết định 551/QĐ-TTg


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Vb Chỉ đạo điều hành CP
được mô tả: link download quyet dinh 551qd ttg ky boi vu van ninh phe duyet chuong trinh 135 ve ho tro dau tu co so ha tang ho tro phat trien san xuat cho cac xa dac biet kho khan xa bien gioi xa an toan khu cac thon ban dac biet kho khan do thu tuong chinh phu ban hanh down load phan mem

Quyết định số 551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Link download Download Quyết định 551/QĐ-TTg đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Quyết định 551/QĐ-TTg
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang