Download Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT dạng doc

  • Hướng dẫn khi tải file dạng doc :

  •  Nếu chưa có Microsoft Office để đọc tài liệu này, hãy tải về Office 2007
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Lao động tiền lương
được mô tả: link download thong tu lien tich 132012ttlt bldtbxh byt ky boi bui hong linh nguyen thanh long huong dan thuc hien che do boi duong bang hien vat doi voi nguoi lao dong lam viec trong dieu kien co yeu to nguy hiem doc hai do bo y te bo lao dong thuong binh va xa hoi ban hanh down load phan mem

Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Y tế-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Link download Download Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang