Download Quyết định 1219//QĐ-VPCP dạng DOC

  • Hướng dẫn khi tải file dạng DOC :

  •  Nếu chưa có Microsoft Office để đọc tài liệu này, hãy tải về Office 2007
  •  Tìm file đã tải nhấn đồng thời 2 phím: CTR + J (áp dụng Firefox và Chrome) Xem

Phần mềm

Link Download Download Quyết định 1219//QĐ-VPCP


Là phần mềm thuộc danh mục: Văn bản pháp luật » Hành chính
được mô tả: link download quyet dinh 1219qd vpcp ky boi nguyen xuan phuc ve viec thanh lap ban chi dao thuc hien quy che dan chu trong co quan van phong chinh phu do van phong chinh phu ban hanh down load phan mem

Quyết định số 1219//QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ

Link download Download Quyết định 1219//QĐ-VPCP đã được kiểm tra

Quảng cáo và tài trợ

 


Có thể bạn cần...

Các tài liệu liên quan đến Download Quyết định 1219//QĐ-VPCP
Quảng cáo và tài trợ

Lên đầu trang