Tài liệu hướng dẫn sử dụng McMix


Tin hướng dẫn sử dụng,hướng dẫn sử dụng mcmix,hướng dẫn sử dụng phần mềm mcmix,sử dụng phần mềm mcmix,sử dụng mcmix,sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm,phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm,trộn đề thi trắc nghiệm,mcmix.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng McMix giúp bạn có thể biết cách trộn đề thi trắc nghiệm với phần mềm này một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.


 

> Hướng dẫn sử dụng phần mềm ED Quiz 2.1
> Tài hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý học sinh


Tài liệu hướng dẫn sử dụng McMix giúp bạn có thể biết cách trộn đề thi trắc nghiệm với phần mềm này một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, bạn có thể làm theo hướng dẫn phía dưới. 


Tai lieu huong dan su dung McMix

Tai lieu huong dan su dung McMix


Để có thể hiểu chi tiết hơn về hướng dẫn sử dụng McMix phần mềm trộn đề thi tốt nghiệp thì bạn có thể download tài liệu hướng dẫn sử dụng McMix.


Link download: Download McMix

Tạo kỳ thi mới:
-    Tại giao diện chính của McMIX, Click nút “Thêm” ở bên dưới ngăn trái.
-    Đặt mã, tên của kỳ thi, ghi chú (không bắt buộc) rồi click “Lưu”.

Tạo môn thi mới:
- Tại giao diện chính của McMIX, Click nút “Thêm” ở bên dưới ngăn phải.
- Nhập mã môn và tên môn thi, số câu cho mỗi đề, sau đó click Enter.

Xem thêm:hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng mcmix, hướng dẫn sử dụng phần mềm mcmix, sử dụng phần mềm mcmix, sử dụng mcmix, sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm, phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm, trộn đề thi trắc nghiệm


 

Bài viết khác

Tin tức công nghệ

Liên kết