Nhà phát hành UBND+Tỉnh+Lạng+Sơn

Phone: Email: Website:
Địa chỉ:

  • QĐ phê duyệt số lượng người quá nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế đợt 2 năm 2000

  • QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn

  • Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh V/v điều chỉnh chế độ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ công chức - tỉnh Lạng Sơn.

  • QĐ V/v Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

  • Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn v/v Ban hành danh mục và cơ chế điều hành các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm năm 2001.

 

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá