nVidia Linux Display Driver

Driver card đồ họa trên hệ điều hành Linux

 • Cảm ơn bạn đã lựa chọn download123.vn để download (Bạn là người thứ 30300 Download nVidia Linux Display Driver - Cập nhật lúc )

Download Bạn có thể copy link hoặc tải bằng link phụ ở đây

 Giới thiệu

nVidia Linux Display Driver hỗ trợ OpenGL nVidia của card đồ họa trên hệ điều hành Linux. Trình điểu khiển này giúp cho các công việc thiết kế đồ họa trên máy tính của bạn tiện lợi và dễ dàng hơn.
 

nVidia Linux Display Driver hỗ trợ OpenGL nVidia của card đồ họa trên hệ điều hành Linux.

nVidia Linux Display Driver

Phần mềm nVidia Linux Display Driver

nVidia Linux Display Driver  Hỗ trợ:

GeForce 500 series:
GTX 570, GTX 580

GeForce 400 series:
GTX 465, GTX 460, GTX 460 SE, GTS 450, GTX 480, GT 430, GTX 470

GeForce 400M series:
GTX 480M, GT 420M, GT 425M, GT 435M, GT 415M, GTX 460M

GeForce 300 series:
310, GT 340, 315, GT 320, GT 330

GeForce 300M series:
GT 335M, GT 320M, 305M, 310M, GTS 360M, GT 330M, GTS 350M, GT 325M

GeForce 200 series:
GT 240, GTX 260, GTX 295, G210, GTX 275, GTS 240, 205, GT 220, GTX 280, GTS 250, GTX 285, GT 230

GeForce 200M series:
GT 220M, GTX 280M, GTX 260M, GTX 285M, GTS 250M, G210M, GTS 260M, GT 230M, GT 240M

GeForce 100 series:
G 100, GT 130, GT 140, GT 120

GeForce 100M series:
GTS 160M, GT 130M, G 110M, G 103M, GT 120M, G 105M, G 102M, GTS 150M

GeForce 9 series:
9600 GSO, 9800 GTX+, 9600 GS, 9100, 9300 / nForce 730i, 9500 GS, 9650 S, 9300 GS, 9200, 9400, 9400 GT, 9300, 9300 GE, 9800 GT, 9300 SE, 9800 GTX/GTX+, 9500 GT, 9800 GX2, 9600 GSO 512, 9600 GT

GeForce 9M series:
9800M GS, 9800M GTS, 9200M GS, 9300M GS, 9800M GT, 9300M G, 9400M G, 9650M GT, 9500M GS, 9700M GTS, 9500M G, 9100M G, 9600M GS, 9700M GT, 9400M, 9800M GTX, 9650M GS, 9600M GT

GeForce 8 series:
8400 GS, 8800 GTS 512, 8800 Ultra, 8300 GS, 8600 GTS, 8800 GTX, 8300, 8400, 8200, 8100 / nForce 720a, 8400 SE, 8600 GS, 8800 GS, 8800 GT, 8800 GTS, 8500 GT

GeForce 8M series:
8400M GT, 8800M GTX, 8600M GS, 8200M G, 8700M GT, 8800M GTS, 8400M G, 8600M GT, 8400M GS

GeForce 7 series:
7350 LE, 7100 GS, 7600 GS, 7950 GX2, 7900 GT/GTO, 7800 GT, 7025 / NVIDIA nForce 630a, 7050 / NVIDIA nForce 630i, 7800 GTX, 7100 / NVIDIA nForce 630i, 7300 LE, 7900 GTX, 7600 LE, 7950 GT, 7150M /NVIDIA nForce 630M, 7600 GT, 7800 SLI, 7800 GS, 7150 / NVIDIA nForce 630i, 7500 LE, 7300 GT, 7900 GS, 7300 SE / 7200 GS, 7300 GS, 7000M /NVIDIA nForce 610M, 7650 GS, 7050 PV / NVIDIA nForce 630a, 7050 / nForce 620i

GeForce Go 7 series:
Go 7400, Go 7600, Go 7800 GTX, Go 7300, Go 7200, Go 7900 GS, Go 7700, Go 7600 GT, Go 7800, Go 7950 GTX

GeForce 6 series:
6100 nForce 420, 6200 LE, 6800 XE, 6800 GS, 6200, 6600 GT, 6100, 6800 GT, 6100 nForce 400, 6150 LE, 6600 LE, 6800 Ultra, 6600 VE, 6150, 6800 XT, 6200SE TurboCache, 6500, 6200 TurboCache, 6700 XL, 6200 A-LE, 6100 nForce 405, 6800 LE, 6610 XL, 6150SE nForce 430, 6600, 6800, 6250

NVS Series:
NVS 300

Quadro series:
2000, 5000, 6000, 600, 4000

Quadro FX series:
FX 350, FX 3700, FX 1400, FX 580, FX 370 Low Profile, FX 4500 X2, FX 540, FX 4800, FX 3450/4000 SDI, FX 1500, FX 5500, FX 5600, FX 380 LP, FX 560, FX 3500, FX 4700 X2, FX Go1400, FX 1700, FX 380, CX, FX 3800, FX 5800, FX 550, FX 4500, FX 4600, FX 4000, FX 370, FX 3400/4400, FX 1800, FX 570

Quadro Notebook series:
5000M

Quadro FX Notebook series:
FX 540M, FX 2800M, FX 570M, FX 3700M, FX 3600M, FX 370M, FX 3800M, FX 770M, FX 2700M, FX 1800M, FX 380M, FX 1700M, FX 350M, FX 1500M, FX 880M, FX 2500M, FX 560M, FX 360M, FX 1600M

Quadro NVS series:
NVS 295, NVS 420, NVS 210S / 6150LE, NVS 290, NVS 440, NVS 285, NVS 450

Quadro NVS Notebook series:
NVS 110M, NVS 150M, NVS 160M, NVS 510M, NVS 140M, NVS 135M, NVS 320M, NVS 130M, NVS 120M

Quadro Plex series:
Model II, 7000, D Series, Model IV

Quadro G-Sync series:
G-Sync II

Quadro SDI series:
Quadro SDI

1U System:
T10 Processor, Tesla M2050, Tesla M1060, Tesla M2070-Q, Tesla S2050, Tesla M2070

ION series:
ION, ION LE

GPU Computing Processor series:
Tesla C1060, Tesla C2050, Tesla C870, Tesla C2070


Hướng dẫn kỹ thuật

Download nVidia Linux Display Driver

Một tháng trước, Nvidia phát hành trình điều khiển video 180,22 cho hệ điều hành Linux, mang lại hỗ trợ ban đầu cho Linux kernel 2.6.28. Đêm qua (ngày 11 tháng 2) Nvidia tự hào giới thiệu một phiên bản cải tiến của trình điều khiển video độc quyền của họ cho Linux, FreeBSD và Solaris điều hành hệ thống mã nguồn mở. Các phiên bản mới, Nvidia 180,29, cung cấp đầy đủ OpenGL 3.0 hỗ trợ cho tất cả GeForce 8 và đồ họa mới hơn thẻ. nVidia Linux Display Driver cũng cung cấp hỗ trợ cho các GPU sau: GeForce 9300 GE và Quadro NVS 420. Nvidia 180,29 trình điều khiển video cũng đã được cập nhật ngày hôm qua, các nhà phát triển Ubuntu, xây dựng hàng ngày của Ubuntu sắp tới 9,04 (Jaunty Jackalope). Trong số các tính năng khác của nVidia Linux Display Driver được đưa ra bởi các trình điều khiển Nvidia video mới 180,29 chúng ta có thể nhận thấy:

· OpenGL Cải thiện hiệu suất trên các máy trạm;
• Thêm một kiểm tra lỗi của các lớp dữ liệu trong chức năng VdpVideoMixerRender VDPAU;
Các thiết lập VDPAU xử lý trên GPU nhiều đã được cải thiện;
Các video GPU bộ nhớ xử lý phối hợp giữa trình điều khiển X VDPAU và Nvidia đã được cải thiện;
Các trình điều khiển X được cập nhật để hỗ trợ một số GPU mà không được công nhận;
· Nvidia-installer nhận được khả năng để chạy các bài viết và cài đặt trước khi móc;
· Các phân tích cú pháp metamode của trình điều khiển X được cập nhật để cho phép các tên chế độ với thời gian (tức là '.');
· Nhập workaround quản lý điện năng và khả năng tương thích tốt hơn với các bản Linux kernel 2.6.

Nvidia 180,29 điều khiển hiển thị cho Linux cũng sửa chữa các vấn đề sau đây:

· nVidia Linux Display Driver cố định một vụ tai nạn VDPAU gây ra bởi một số MPEG-2 dòng không hợp lệ trong các phiên bản 64-bit của các trình điều khiển;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề VDPAU gây ra tham nhũng hiển thị trong khi giải mã MPEG-2 luồng video;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề tăng tốc (XID lỗi) trong trình điều khiển X cho tất cả GeForce 6 và 7 card đồ họa;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề hiệu suất cho GPU tích hợp;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề ổn định cho các chương trình OpenGL sử dụng FSAA;
· nVidia Linux Display Driver cố định AGP GPU khởi tạo vấn đề, mà làm cho họ được sử dụng trong chế độ tương thích PCI;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề ổn định khi thay đổi các thiết lập đồng hồ thông qua giao diện CoolBits;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề chuyển đổi phím nóng trên GPU di động mới;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề VDPAU màn hình màu xanh lá cây;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề VDPAU khiến nó sụp đổ sau khi khởi động lại máy chủ X, trên GPU khác nhau;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vụ tai nạn VDPAU khi được sử dụng các thiết bị DisplayPort;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề VDPAU treo khi hàng đợi blit dựa trên trình bày được sử dụng trên nhiều GPU;
· nVidia Linux Display Driver cố định vấn đề khác VDPAU treo bằng cách sử dụng lớp phủ;
· nVidia Linux Display Driver cố định một vấn đề VDPAU mà gây ra các hàng đợi dựa trên lớp phủ trình bày không được sử dụng trên màn hình video thành phần kết nối.

Làm thế nào để cài đặt các trình điều khiển video Nvidia?

Đăng nhập của phiên hiện tại của bạn và nhấn CTRL + ALT + tổ hợp phím F1 để vào một phiên họp văn bản chế độ. Đăng nhập như là người chủ (Quản trị hệ thống), đi đến thư mục mà bạn đã tải về bộ cài đặt trình điều khiển Nvidia (xem dưới đây cho các liên kết), và gõ:


Sau đó, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt trình điều khiển video Nvidia. Xin vui lòng lưu ý rằng các tiêu đề hạt nhân Linux và một trình biên dịch GCC sẽ được yêu cầu để hoàn thành cài đặt!a

 

Độ an toàn của nVidia Linux Display Driver

Chúng tôi đã phân tích phiên bản nVidia Linux Display Driver mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download nVidia Linux Display Driver để sử dụng.

 •  

  6003 Download

   

  Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL

  50.89 MB

  Download

 •  

  991 Download

   

  Nvidia GeForce/ION Driver Release for Windows Vista/7 64-bit 263.09 WHQL đây là card màn hình và nó hỗ trợ cho Windows 7 và Windows vista.

  128.50 MB

  Download

 •  

  4992 Download

   

  MonitorTest 3.0 cho phép ban nhận biết được loại màn hình nào có màu đẹp hơn, sắc nét hơn; Muốn tìm ra phím nào trong bàn gõ của mình bị hư

  1.28 MB

  Download

 •  

  745 Download

   

  Intel GMA Booster là phần mềm ép xung card đồ họa tích hợp của Intel, GMABooster là một trong 15 phần mềm ép xung hữu ích sẽ giúp bạn dễ dàng và thú vị hơn trong thao tác ép xung cho chiếc máy tính của mình.

  1.0 MB

  Download

 •  

  10775 Download

   

  ChocoFlop for Mac cung cấp cho người dùng máy Mac nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh hiệu quả, hỗ trợ cho các định dạng ảnh như JPG, JPEG, PNG, GIF, PSD, BMP, TGA, EXR... Phần mềm còn tích hợp nhiều hiệu ứng ảnh sinh động, tốc độ xử lý ảnh nhanh chóng

  2.72 MB

  Download

 •  

  307 Download

   

  Bytescout Watermarking là công cụ có những tính năng vô cùng tuyệt vời cho bạn trong việc bố trí ảnh

  1.8 MB

  Download

 •  

  172 Download

   

  Bytescout Watermarking là công cụ có những tính năng vô cùng tuyệt vời cho bạn trong việc bố trí ảnh

  1.9 MB

  Download

 •  

  1890 Download

   

  ATITool 0.26 được dùng tối ưu với các card đồ họa dùng GPU ATI, nhưng nó vẫn chạy rất tốt với GPU nVidia. Bài viết này sẽ giới thiệu cách làm dựa trên card Inno3D Geforce 6200.

  1.3 MB

  Download

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng những phiên bản phần mềm hợp pháp, liên kết này cung cấp cho bạn phiên bản nVidia Linux Display Driver chuẩn của nhà phát hành. Để tôn trọng luật bản quyền bạn không nên download Download nVidia Linux Display Driver đã bẻ khoá vì điều đó là vi phạm pháp luật.

Quảng cáo và tài trợ

 

Lên đầu trang

Download Zalo Download IDM Download Chrome Download FireFox Download Winrar Download Avira Download Ultrasurf Download Sopcast Download Kemulater

 • 244A, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Giấy phép: Số 42/GXN-TTĐT