Microsoft .NET Framework 3.5 - phần mềm hỗ trợ các ứng dụng .NET


Tin microsoft .net framework 3.5,phần mềm microsoft .net framework 3.5,microsoft .net framework 3.0, microsoft .net framework 2.0,Windows 7,Windows Server 2008 R2,.NET Framework 3.0 SP1,.NET Framework 2.0 SP2,.NET Framework 3.0 SP2.
Microsoft tung ra bản .NET Framework 3.5 chính thức để cài đặt và cập nhật cho Windows XP, Vista và Windows Server 2003, .NET Framework 3.5 là chương trình hỗ trợ cho các ứng dụng .NET .


 

Các .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 và .NET Framework 2.0 được phát hành trong lịch sử như các sản phẩm cá nhân trên các nền tảng trong phiên bản của Windows sớm hơn so với Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

 

microsoft .net framework 3.5

Phần mềm microsoft .net framework 3.5

 


Mỗi phiên bản sản phẩm thực sự là lớp một tính năng ngăn xếp. Nội bộ, mỗi lớp có chứa thành phần độc quyền lẫn nhau. Vì vậy các thành phần trong .NET Framework 3,0 xây dựng trên đầu trang của .NET Framework 2.0, và các thành phần trong các .NET Framework 3.5 xây dựng trên đầu trang của cả .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3,0. Điều này được thể hiện trong hình ảnh sau đây:

 

microsoft .net framework 3.5
Một sản phẩm của kiến trúc này là các .NET Framework 3.5 không thể hoạt động mà không cần .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3,0 bởi vì nó không có thời gian chạy ngôn ngữ phổ biến (CLR) trong lớp các .NET Framework 3.5. Vì vậy, khi các sản phẩm các.NET Framework 3.5 được cài đặt, điều này cũng cài đặt các .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) và các sản phẩm các .NET Framework 3,0 SP1. Tương tự như vậy, khi các sản phẩm các .NET Framework 3,5 SP1 được cài đặt, điều này cũng cài đặt các .NET Framework 2.0 SP2 và các .NET Framework 3,0 SP2 các sản phẩm. Khách hàng đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003 có thể xem các phiên bản cá nhân cùng với các bản cập nhật tương ứng theo mục Add or Remove Programs trong bảng điều khiển:
 


microsoft .net framework 3.5

 


Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2, các .NET Framework 2.0 SP2 và các .NET Framework 3,0 SP2 được xây dựng vào hệ điều hành. Tương tự như vậy, trên Windows Vista SP1 và Windows Server 2008, các .NET Framework 2.0 SP1 và các .NET Framework 3,0 SP1 được xây dựng vào hệ điều hành. Vì vậy, khách hàng chỉ thấy các .NET Framework 3.5 dưới mục chương trình và tính năng, như minh hoạ trong hình ảnh sau đây:

 

microsoft .net framework 3.5

 


Những tác động vòng đời hỗ trợ

 


Bởi vì các .NET Framework 3.5, NET Framework 3,0 và .NET Framework 2.0 được phát hành như là phiên bản sản phẩm độc lập, mỗi người trong số các sản phẩm có hỗ trợ độc lập qui trình.


Như thảo luận trước đó trong bài viết này, các .NET Framework 3.5 không thể hoạt động mà không cần .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3,0. Trong nhiều trường hợp, giải quyết các vấn đề chức năng hoặc bảo vệ khách hàng từ các lỗ hổng bảo mật cho các các .NET Framework 3.5 yêu cầu giải quyết các vấn đề trong mỗi của ba sản phẩm lớp. Điều này có thể dẫn đến các kịch bản nơi mà các.NET Framework 3.5 là hỗ trợ và yêu cầu một bản cập nhật mà mục tiêu các cơ bản .NET Framework 2.0 hoặc .NET Framework 3,0 sản phẩm lớp khi tài liệu hướng dẫn vòng đời hỗ trợ danh sách các phiên bản cơ bản là out of hỗ trợ. Một ví dụ này là các .NET Framework 3,5 SP1, mà hiện đang được hỗ trợ. Tuy nhiên, các .NET Framework 3,0 SP2 là tài liệu như đang ra khỏi hỗ trợ 12 tháng 7 năm 2011 .Trong những trường hợp này, hỗ trợ cho việc cài đặt độc lập của .NET Framework 3,0 đã hết hạn. Tuy nhiên, Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ cho các thành phần .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3,0 cho những cài đặt các .NET Framework 3.5 cho miễn là các .NET Framework 3.5 vẫn còn hỗ trợ khách hàng.Ngoài ra, bởi vì các .NET Framework 2.0 SP2 và các .NET Framework 3,0 SP2 được xây dựng vào Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2 và các .NET Framework 2.0 SP1 và các .NET Framework 3,0 SP1 được xây dựng vào Windows Vista SP1 và Windows Server 2008, những phiên bản sẽ được hỗ trợ như một phần của hệ điều hành tương ứng cho tới chừng những phiên bản .NET vẫn còn hỗ trợ.

 


Lưu ý: Các .NET Framework 3.5 chỉ được hỗ trợ ở mức SP1 cùng với các .NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2. Phiên bản gốc của các .NET Framework 3.5 cùng với các .NET Framework 2.0 SP1 và các .NET Framework 3,0 SP1 không còn hỗ trợ.

 

 

Nguồn: support.microsoft

Xem thêm:microsoft .net framework 3.5, phần mềm microsoft .net framework 3.5, microsoft .net framework 3.0, microsoft .net framework 2.0, windows 7, windows server 2008 r2, .net framework 3.0 sp1, .net framework 2.0 sp2, .net framework 3.0 sp2


 

Bài viết khác

Tin tức công nghệ

Liên kết