Hướng dẫn tạo khung cho Word 2007


Tin Hướng dẫn tạo khung cho Word 2007.
Microsoft Office Word 2007 là ứng dụng văn phòng được nhiều người sử dụng, để tạo khung cho văn bản word bạn hãy làm theo những hướng dẫn của bài viết


 

 Để tạo các viền quanh trang văn bản bạn thao tác:

    Chọn nhóm lệnh Page Layout
    Chọn tiếp biểu tượng lệnh P10S01_clip_image003Page Borders

tạo khung văn bản


  Hộp thoại Borders and Shading hiển thị, bạn chọn vào lớp Page Border:

 •     Setting: lựa chọn các mẫu viền khung.
 •     None: không viền khung.
 •     Box: viền khung bằng nét viền quanh văn bản.
 •     Shadow: viền khung bằng hiệu ứng bóng đỗ.
 •     3-D: viền khung bằng hiệu ứng nét viền 3D
 •     Custom: khung viền tự lựa chọn theo ý bạn.
 •     Style: lựa chọn kiểu nét viền khung.
 •     Color: lựa chọn màu nét viền khung.
 •     Width: độ dày nét viền khung.
 •     Art: lựa chọn hình để thay thế nét viền quanh khung.


Horizontal Line: lựa chọn các hình từ ngoài vào để làm khung viền. Khi bạn nhấn chọn sẽ hiển thị hộp thoại Horizontal Line hiển thị:
Bạn chọn vào lệnh Import và lựa chọn các hình từ ngoài vào để làm viền khung trang văn bản.
Lựa chọn các khoảng cách giữa bìa văn bản với khung bạn chọn vào lệnh Options.
Hộp thoại Border and Shading Options hiển thị. Bạn thay đổi các giá trị trong các ô:

 •     Top: khoảng cách khung viền với bìa trên của trang văn bản.
 •     Bottorm: khoảng cách khung viền với bìa dưới của trang văn bản.
 •     Left:  khoảng cách khung viền với bìa trái của trang văn bản.
 •     Right:  khoảng cách khung viền với bìa phải của trang văn bản.


Khi bạn thay đổi các giá trị, khung Preview sẽ hiển thị cho bạn xem trước những giá trị thay đổi.
Nhấn OK để áp dụng những thay đổi.

Lựa chọn xong các thông số, bạn nhấn OK để áp dụng và thoát khỏi hộp thoại Border and Shading.

Nguồn: Tổng hợp

Xem thêm:hướng dẫn tạo khung cho word 2007, tạo viền trong word 2007, word 2007, chỉnh sửa văn bản word 2007, chỉnh sửa văn bản


 

Bài viết khác

Tin tức công nghệ

Liên kết