Hướng dẫn sử dụng WirelessKeyView


Tin hướng dẫn sử dụng,hướng dẫn sử dụng wireless key view,sử dụng wirelesskeyview,cách sử dụng wirelesskeyview,sử dụng phần mềm wirelesskeyview,hướng dẫn sử dụng phần mềm wirelesskeyview.
Hướng dẫn sử dụng WirelessKeyView giúp bạn có thể dễ dàng khôi phục được các key mạng không dây được lưu trong máy tính của bạn một cách nhanh chóng nhất.


 

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng WirelessKeyView giúp bạn có thể dễ dàng khôi phục được các key mạng không dây được lưu trong máy tính của bạn một cách nhanh chóng nhất.


Huong dan su dung WirelessKeyView

Huong dan su dung WirelessKeyView


Link download: WirelessKeyView

Sử dụng WirelessKeyView

WirelessKeyView không cần bất kỳ quá trình cài đặt hoặc file DLL bổ sung. Chỉ cần sao chép các tập tin thực thi (WirelessKeyView.exe) cho bất kỳ thư mục mà bạn thích, và chạy nó.

Sau khi bạn chạy nó, cửa sổ chính sẽ hiển thị tất cả các WEP / WPA phím được lưu trữ trong máy tính của bạn bằng dịch vụ của Windows Wireless Zero Configuration '. Đối với khoá WEP, các phím cũng được hiển thị trong Ascii mẫu. Hãy nhận biết rằng tiện ích này chỉ có thể tiết lộ các mạng lưới phím lưu trữ bởi hệ điều hành Windows. Nó không thể khôi phục lại mạng lưới phím lưu trữ bởi bất kỳ phần mềm của bên thứ ba khác.

Thông báo WPA-PSK phím.

Khi bạn nhập một khóa WPA-PSK trong Windows XP, các ký tự mà bạn gõ sẽ được tự động chuyển đổi thành một khóa nhị phân mới có chứa 32 byte (64 chữ số thập lục phân). Đây chính nhị phân có thể không ngay lập tức được chuyển đổi trở lại chìa khóa gốc mà bạn đã gõ, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nó để kết nối mạng không dây chính xác như phím ban đầu. Trong trường hợp này, WirelessKeyView hiển thị phím này nhị phân trong cột quan trọng Hex, nhưng nó không hiển thị các phím ban đầu mà bạn đã gõ.

Trái ngược với Windows XP, Windows Vista không chuyển đổi các khóa WPA-PSK mà bạn gõ vào một khóa nhị phân mới, nhưng nó chỉ cần giữ phím ban đầu mà bạn gõ. Vì vậy, trong Windows Vista, WPA-PSK ban đầu quan trọng mà bạn đã gõ được hiển thị trong cột quan trọng Ascii.

Registry / File Vị trí của các phím lưu trữ

Windows XP và Windows Vista lưu trữ các phím không dây tại các địa điểm hoàn toàn khác nhau:

Windows XP: Các phím không dây được lưu trữ trong Registry dưới đây HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ WZCSVC \ Parameters \ Interfaces \ [giao diện Guid].

Windows Vista: Các phím không dây được lưu trữ trong hệ thống tập tin, theo c: \ ProgramData \ Microsoft \ Wlansvc \ Profiles \ Interfaces \ [giao diện Guid]. Các phím mã hóa được lưu trữ trong file xml.

Phần hướng dẫn sử dụng wireless key view, với các cách sử dụng wirelesskeyview đơn giản và dễ thực hiệu, phần hướng dẫn sử dụng phần mềm wirelesskeyview này là tiện ích cho những người dùng mạng không dây.

Xem thêm:hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng wireless key view, sử dụng wirelesskeyview, cách sử dụng wirelesskeyview, sử dụng phần mềm wirelesskeyview, hướng dẫn sử dụng phần mềm wirelesskeyview


 

Bài viết khác

Tin tức công nghệ

Liên kết