Hướng dẫn cài Adobe Photoshop CS5 Extended


Tin photoshop cs5,photoshop cs,cài đặt photoshop cs,phần mềm photoshop,photoshop mới nhất.
Adobe Photoshop CS5 Extended là giải pháp tuyệt đỉnh cho các tác vụ xử lý ảnh số cao cấp, cung cấp mọi tính năng phối ghép và biên tập vốn có trong Adobe Photoshop CS5 cộng thêm những cọng cụ đột phá cho phép tạo lập và chỉnh sửa các nội dung 3D và chuyển động.


 

Adobe Photoshop CS5 Extended là giải pháp tuyệt đỉnh cho các tác vụ xử lý ảnh số cao cấp, cung cấp mọi tính năng phối ghép và biên tập vốn có trong Adobe Photoshop CS5 cộng thêm những cọng cụ đột phá cho phép tạo lập và chỉnh sửa các nội dung 3D và chuyển động.

 

Adobe Photoshop

Huong dan cai Adobe Photoshop CS5 Extended

 

Ta mở file host ở C:\Windows\System32\drivers\etc.....lên bằng Notepad và thêm vào các dòng sau:
Save vào Desktop rồi copy, paste đè lên cái host cũ nha:

127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 209.34.83.73:443
127.0.0.1 209.34.83.73:43
127.0.0.1 209.34.83.73
127.0.0.1 209.34.83.67:443
127.0.0.1 209.34.83.67:43
127.0.0.1 209.34.83.67
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET
127.0.0.1 199.7.52.190:80
127.0.0.1 199.7.52.190
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 OCSP.SPO1.VERISIGN.COM
127.0.0.1 199.7.54.72:80
127.0.0.1 199.7.54.72

Sau khi download xong thì ta tiến hành cài đặt nào:


Bước 1: mở set up lên sẽ có giao diện như hình, ấn Accept.

Bước 2: Điền mã cài đặt

Ấn Generate vài lần rồi copy cái đoạn serial đó, paste vào phần cài đặt PTS => chọn Language rùi ấn Next

Lưu ý: file caif dsẽ bị máy phát hiện là virus nhưng các bác cứ yên tâm, không sao hết.

Bước 3: Ai không có ID thì ấn SKIP là được

Bước 4: Next

Bước 5: Ngồi chờ đợi

Bước 6: Khi nó cài xong, ĐỪNG vội ấn nút DONE. Mà quay qua cái file cài đặt đang mở lúc đầu, ấn nút Patch. 1 thông báo Patch Host Success là chúng ta đã patch thành công

Mở Adobe photoshop cs và edit vài tấm hình post lên Sphoto.

Xem thêm:photoshop cs5, photoshop cs, cài đặt photoshop cs, phần mềm photoshop, photoshop mới nhất


 

Bài viết khác

Tin tức công nghệ

Liên kết