Download Giáo dục quốc phòng

Ebook

 • Cảm ơn bạn đã lựa chọn download123.vn để download (Bạn là người thứ 42348 Download Giáo dục quốc phòng - Cập nhật lúc )

Download Bạn có thể copy link hoặc tải bằng link phụ ở đây

 Giới thiệu

Giáo dục quốc phòng gồm có: Bài mở đầu. Giáo dục quốc phòng cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Bài 1. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
 

 

Nội dung chính gồm có:

 

Bài mở đầu. Giáo dục quốc phòng cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN


Bài 1. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
Bài 2. Xây dụng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Bài 3. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Bài 4. Xây dụng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Bài 5. Phòng chống chiến lược 'diễn biến hoà bình', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
Bài 6. Nghệ thuật quân sự Việt Nam
Bài 7. Kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng
Bài 8. Công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành, địa phương
Bài 9. Xây dựng lực lượng dự bị động viên công nghiệp
Bài 10. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
Bài 11. Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc,bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Bài 12. Tác động của các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong quân sự


Hướng dẫn kỹ thuật

Download Giáo dục quốc phòng

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG GHÉP MÔN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2

 

Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân; là nội dung quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục đào tạo ở các cấp học, bậc học; là nội dung giáo dục toàn diện trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng. Nhiều năm qua, Đảng, Chính phủ và các Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh. Từ năm 2002 và những năm sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường đại học sư phạm đào tạo ngắn hạn (6 tháng) giáo viên giáo dục quốc phòng và đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng ghép môn hệ dài hạn tập trung chính quy (4 năm). Chương trình, giáo trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng được biên soạn đầy đủ, thống nhất. Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh cũng như các danh mục thiết bị dạy học được ban hành. Tuy nhiên, nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc về công tác chỉ đạo môn học; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên; công tác bảo đảm cho dạy và học môn giáo dục quốc phòng - an ninh còn nhiều điều phải bàn. Tính từ năm 2002 đến 2009, đối tượng đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng chủ yếu là cán bộ giảng dạy thể dục trong các nhà trường. Theo thống kê, đến tháng 12 năm 2009, tất cả các cơ sở được Bộ giao đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng mới chỉ được 1200 giáo viên. Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng ghép môn với Thể dục thể thao, Giáo dục công dân và lịch sử hệ tập trung chính quy 4 năm được 718 sinh viên. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2010 các trường trung học phổ thông phải có đủ giáo viên để dạy rải môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh. Theo tính toán, năm 2010 cần có hơn 6000 giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh. Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 thuộc Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 là đơn vị đào tạo ngắn hạn, và dài hạn giáo viên giáo dục quốc phòng thường xuyên, liên tục và có số lượng đào tạo từng khoá đông nhất so với các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Đến tháng 11 năm 2009, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 cũng chỉ đào tạo ngắn hạn được 617 giáo viên. Hiện nay, một số trường đại học sư phạm không đào tạo ngắn hạn giáo viên Giáo dục quốc phòng, khi đó chỉ tiêu đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng ghép môn cũng rất hạn chế. Đây là bài toán cần được tính toán, cân nhắc một cách cụ thể của ngành giáo dục đào tạo.


          Ngoài việc đào tạo ngắn hạn giáo viên Giáo dục quốc phòng hàng năm, từ năm 2004, Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 bắt đầu đào tạo trình độ đại học hệ tập trung chính quy và cấp bằng cử nhân sư phạm ngành Thể dục Thể thao - Giáo dục quốc phòng và ngành Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng. Sau 4 năm đào tạo, năm 2008 và 2009, sinh viên hai khoá đã tốt nghiệp ra trường. 96 sinh viên được cấp bằng đại học với 7 loại giỏi, 60 loại khá và 19 bằng tốt nghiệp trung bình khá. Đến nay, 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường đã được nhận công tác tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp; có 3 sinh viên được nhận về làm việc tại các trường đại học, cao đẳng; 2 sinh viên đang đào tạo sau đại học.


          Sinh viên đào tạo ngành Thể dục thể thao - Giáo dục quốc phòng và Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng đều phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 7 hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành đào tạo Thể dục thể thao - Giáo dục quốc phòng, thi tuyển sinh khối T, gồm 3 môn thi: Toán, Sinh vật (khối B) và môn năng khiếu (hệ số 2). Môn thi năng khiếu gồm 3 nội dung: Chạy cự ly ngắn, điểm tối đa là 4.00, bật xa tại chỗ 3.00 điểm và gập thân trên thang dóng 3.00 điểm. Ngành đào tạo Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng thi tuyển sinh 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Hình thức đào tạo tập trung theo niên chế; thời gian đào tạo 4 năm, chia làm 8 học kỳ. Khối lượng kiến thức chuyên ngành Giáo dục quốc phòng gồm 19 học phần với 51 đơn vị học, trong đó kiến thức cơ sở ngành 6 đơn vị học trình, kiến thức ngành 38 đơn vị học trình và kiến thức nghiệp vụ sư phạm 7 đơn vị học trình. Từ năm 2010 trở đi, đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng ghép môn được thực hiện theo hệ thống tín chỉ. Khối lượng kiến thức về Giáo dục quốc phòng - an ninh được xây dựng 36 tín chỉ, trong đó kiến thức cơ sở ngành 11 tín chỉ, kiến thức ngành Giáo dục quốc phòng, an ninh 25 tín chỉ. Sinh viên đào tạo bậc đại học chuyên ngành Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 được tổ chức biên chế theo lớp học, quản lý sinh hoạt, học tập, tập trung thống nhất theo chế độ, điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân Việt Nam.


          Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Sau gần 50 năm (1961) chương trình huấn luyện quân sự (nay là Giáo dục quốc phòng - an ninh) được phổ cập trong tất cả các nhà trường từ bậc phổ thông đến đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đến năm 2002 mới bắt đầu đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp. Không thể tránh khỏi những khó khăn cho các cơ sở đào tạo, vì chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng. Tuy nhiên, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 từ lãnh đạo, chỉ huy đến đội ngũ, giảng viên, công nhân viên luôn khiêm tốn học hỏi, suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo dần nâng cao chất lượng từng khoá đào tạo. Trên cơ sở khung chương trình, các giảng viên đã đầu tư công sức, tập trung thời gian viết chương trình chi tiết các môn học và được đánh giá chất lượng tốt. Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 tổ chức biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo cho đào tạo. Giáo trình được lưu giữ tại thư viện Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 và thư viện Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2. Một số giáo trình được in ấn tại nhà xuất bản Quân đội nhân dân Việt Nam và được thực hiện hết sức có hiệu quả trong công tác đào tạo. Những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 đã thực hiện hơn mười đề tài khoa học công nghệ về giáo dục quốc phòng, an ninh cấp trường đại học và cấp Bộ, trong đó có đề tài trọng điểm cấp Bộ phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo. Kết quả đạt được từ các khoá đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng ghép môn, hệ tập trung chính quy bậc đại học được tập trung vào một số nội dung cơ bản sau đây:


          1. Tổ chức dạy và học

Là nội dung cơ bản, chủ yếu nhất trong quá trình đào tạo, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về quốc phòng, an ninh từ lý luận nhận thức đến các kỹ năng hành động; có tư duy mới về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đấu tranh cách mạng sẽ giúp sinh viên có được cách nhìn, cách đánh giá khách quan từng vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội. Thông qua tổ chức dạy và học, sinh viên có được nhận thức, hiểu biết rõ hơn, sâu sắc hơn, bản chất hơn về quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, chống chiến lược "diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của địch; về nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng nền an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành quân sự như điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật... Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả cho sinh viên trên cơ sở Quy chế đào tạo của Bộ. Các học phần trong chương trình được kết cấu chặt chẽ, có hệ thống, trình tự, có tính khoa học cao được thực hiện trong khoá đào tạo. Các bài giảng được thực hiện theo phương pháp tích cực, có ứng dụng phần mềm tin học được giảng viên Trung tâm thực hiện đầy đủ, chất lượng tốt. Trong từng học phần, sinh viên được tổ chức xêmina dưới sự điều hành của giảng viên, qua đó đã tạo ra được không khí học tập sôi nổi, các em hiểu biết đầy đủ, sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn.


          2. Đổi mới phương pháp dạy và học.

          Dạy và học là hoạt động chủ yếu của thầy và trò, trong đó hoạt động dạy của giảng viên có tính quyết định chất lượng đào tạo. Việc định hướng, dẫn dắt, mở ra chiều hướng hoạt động mới cho sinh viên là nội dung quan trọng của giảng viên. Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 nghiên cứu, xây dựng bài giảng bằng hình thức mở để sinh viên tiếp cận từng nội dung học phần luôn được tự tin, chủ động. Dù bài giảng thuộc phần lý luận hay kỹ năng thực hành, giảng viên Trung tâm đều đưa ra được những tình huống (đặt và giải quyết vấn đề) để sinh viên xử lý, tìm được nội hàm vấn đề đó. Giảng dạy theo phương pháp tình huống đòi hỏi giảng viên phải giỏi cả lý thuyết và thực hành, phải công phu sưu tầm những tình huống có thật và cụ thể liên quan đến bài giảng. Tuy nhiên, đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa bỏ đi hoàn toàn phương pháp dạy học cũ của phương pháp độc thoại, mà phải biết chắt lọc, phát huy những giá trị truyền thống vốn có, tính ưu việt của nó. Tình cảm, sắc thái, phong cách truyền đạt để lột tả nội tâm, bản chất vấn đề là kết quả hội tụ hàng ngàn năm của phương pháp giảng dạy truyền thống, cần được phát huy. Phương pháp giảng dạy mang tính hùng biện, tính triết lý, tính bác học  trong từng phạm vi, lĩnh vực nhất định nào đó cũng được khai thác để làm tăng hiệu quả bài giảng. Đó là những giá trị chân thực, có tính thẩm mĩ cao, tính thân thiện sâu sắc của phương pháp giảng dạy truyền thống. Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 xác định vấn đề cốt lõi của của đổi mới phương pháp dạy học khi thực hiện đào tạo trình độ đại học là luôn tạo cho sinh viên môi trường hoạt động thân thiện, gần gũi, cởi mở với những vấn đề đặt ra. Nghĩa là, tạo cho sinh viên cách tiếp cận nội dung bài học, nội dung nghiên cứu không căng thẳng, nặng nề, cứng nhắc, không áp đặt, mà ở đó là không khí sôi nổi, hào hứng của thầy và trò khi thể hiện chính kiến, trình độ, khả năng hiểu biết về chuyên môn, thao tác nghiệp vụ. Đổi mới phương pháp giáo dục quốc phòng, an ninh đối với các nội dung kỹ năng thực hành là nội dung quan trọng trong thể hiện hành động, động tác. Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên. Các bài dạy và học phải được thể hiện đầy đủ các bước: nhanh, chậm (phân tích), tổng hợp, với quy trình: Tự nghiên cứu cử động, động tác - tập chậm - làm nhanh - làm tổng hợp.

          Trong từng khoá đào tạo, sinh viên được đưa đi thực tế vào các trường quân đội để thấy được rõ hơn tính chính quy, thống nhất tạo ra sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời học tập một số học phần về kỹ năng quân sự, dưới sự giảng dạy trực tiếp của giảng viên nhà trường quân đội.


          3. Ứng dụng phần mềm tin học, sử dụng thiết bị dạy học hiện đại là yêu cầu, đòi hỏi cao đối với mỗi giảng viên Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 khi thực hiện công tác đào tạo. Từ năm 2004, lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm đã triển khai mạnh mẽ đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng có đặc thù riêng, khác với nhiều ngành đào tạo. Ở đó, chứa đựng khối kiến thức lớn về quốc phòng, an ninh, đòi hỏi người học phải có thái độ nghiêm túc, có hiểu biết rộng, tư duy sâu, tư duy đúng. Người học phải nắm chắc, thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của một đảng cầm quyền trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hiện nay. Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, trong đó chứa đựng khối kiến thức khoa học quân sự, các kỹ năng hành động, nhằm tạo ra sức mạnh của cá nhân, của tập thể; tạo ra tư thế, bản lĩnh và lòng dũng cảm cho đối tượng đào tạo. Do vậy, ứng dụng phần mềm tin học và sử dụng thiết bị dạy học hiện đại phải da dạng, phù hợp, mang tính khoa học cao mới có chất lượng, sản phẩm tốt hơn được. Mỗi bài giảng khi ứng dụng công nghệ thông tin đã được khai thác đầy đủ, có chiều sâu về tính năng, tác dụng, đặc điểm và lột tả được bản chất từng vấn đề, nội dung về quốc phòng, an ninh cũng như về kỹ thuật, chiến thuật, nghệ thuật quân sự. Khi giới thiệu vũ khí huỷ diệt lớn (vũ khí hạt nhân), sinh viên thấy được uy lực, tác hại của nó, theo đó là cả một cảnh tượng nổ diễn ra trên màn hình với hình dáng một quả cầu lửa có tâm điểm nổ, bán kính sát thương và phạm vi ảnh hưởng phóng xạ nguy hiểm. Từ thực tế phần mềm tin học khi ứng dụng vào giảng dạy, người học thấy hào hứng hơn, có tính khoa học hơn, từ đó có thái độ học tập tốt hơn.

Sử dụng thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính, máy bắn điện tử, máy bắn laze, thiết bị tập bắn MBT-03, TB-95…có nhiều tác dụng trong đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng. Mỗi lần bắn kiểm tra, bắn tập trên máy bắn MBT- 03 là những tiếng nổ sát với thực tế chiến đấu. Kết quả bắn được hiện trên màn hình và được thông báo ngay cho người học, thông qua hệ thống âm thanh.

Ứng dụng phần mềm tin học và sử dụng thiết bị dạy học hiện đại trong đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng đã được Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 khai thác có hiệu quả nhiều năm nay.


          4. Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp, năng lực sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng giảng dạy cho sinh viên


          Đây là nội dung rất quan trọng, nhằm trang bị phương pháp dạy học, năng lực nghề nghiệp cho mỗi sinh viên. Sinh viên được học tập, nghiên cứu khối lượng kiến thức tâm lý học, lý luận giáo dục, lý luận dạy học. Đồng thời, sinh viên biết tổ chức lớp học, xây dựng đề cương, soạn giáo án và biết cách giảng dạy bộ môn theo các bước thống nhất, biết xử lý các tình huống sư phạm.


Kỹ năng giảng dạy là những hoạt động, mối quan hệ, mối liên hệ giao tiếp giữa người dạy và người học, là thao tác, biểu diễn nghiệp vụ thành thạo, nhằm hướng dẫn người học có nhận thức, tư duy và khả năng hoạt động, khả năng vận dụng chuyển tải, thu nhận những kiến thức trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế.

          Bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh là công việc được tiến hành thường xuyên, liên tục trong Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2. Kỹ năng giảng dạy có liên quan trực tiếp đến chất lượng bài giảng của từng giảng viên. Kỹ năng giảng dạy chuẩn mực, thành thạo, chính xác, phù hợp mang tính khoa học cao, có tác dụng làm người học luôn tập trung theo dõi bài giảng và có cảm nhận, hứng thú, ấn tượng với từng kỹ năng thao tác của giảng viên. Quan hệ đầu tiên giữa người dạy và người học là cảm nhận, nhận biết được sự thân thiện vốn có giữa hai chủ thể. Quan hệ thân thiện được tồn tại, bền vững phần lớn phụ thuộc vào các thao tác, biểu diễn kỹ năng của giảng viên,Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 đã tập trung rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng sau đây:


          - Kỹ năng giảng dạy trên lớp học (giảng đường)


          Giảng dạy, học tập trên lớp học (giảng đường) là những nội dung thuộc phần lý luận, lý thuyết với các nguyên lý, phạm trù, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, sơ đồ, bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê, tranh, ảnh…Như vậy, giới thiệu và rèn luyện từng kỹ năng cho sinh viên phải rất rõ ràng, cụ thể, chuẩn mực, đồng thời thể hiện được tác dụng của từng kỹ năng trong từng nội dung bài giảng quốc phòng, an ninh.

          Kỹ năng thuyết trình: Giọng nói truyền cảm, có trường độ, cao độ phù hợp với khung cảnh, không gian lớp học. Tuỳ theo tính chất, đặc điểm, mục đích, yêu cầu từng nội dung mà điều chỉnh giọng nói cho phù hợp. Tư thế tác phong của giảng viên phải chững chạc, đàng hoàng, luôn làm chủ được mọi tình huống sư phạm. Quá trình giảng bài phải quan sát lớp học để biết được phản ứng, đồng tình của người nghe mà có hành vi điều chỉnh. Giảng bài, nên sử dụng và phát huy khả năng, sở trường của chính mình và luôn có sức truyền cảm, thuyết phục người nghe dù sử dụng phương pháp dạy học nào.


          Kỹ năng trình bày trên bảng: Những nội dung cần trình bày trên bảng là phần không thể hiện được trên màn hình qua thiết bị hỗ trợ giảng dạy. Nội dung trình bày trên bảng để giảng viên giảng giải, phân tích, chứng minh, nhấn mạnh một vấn đề nào đó, đây là nội dung tiên quyết của bài giảng. Khi trình bày trên bảng cần hạn chế viết tắt, giữ đúng tư thế, vừa dễ quan sát lớp học, tạo cơ hội cho sinh viên theo dõi các hoạt động của giảng viên. Cách trình bày bảng phải có quy trình, thứ tự theo các bước. Trình bày viết bảng là một khoa học đối với mỗi giảng viên. Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 đã rất chú trọng tập luyện các kỹ năng cho giảng viên và cho sinh viên trong quá trình bồi dưỡng và đào tạo.     


Kỹ năng sử dụng giáo cụ trực quan: Mô hình học cụ được sử dụng cho bài giảng là điều không thể thiếu khi giảng dạy. Không dạy chay, học chay, không để người học tưởng tượng những vấn đề, vật thể trừu tượng. Mô hình học cụ, vật chất chuyên dùng phải sát, đúng cho từng nội dung bài giảng, tránh giới thiệu chung chung, đại khái. Giới thiệu để sao cho người học thấy được cái cụ thể nhất về tính năng, cấu tạo, tác dụng từng bộ phận của dụng cụ trực quan chuyên dùng.

Kỹ năng điều khiển, sử dụng, thao tác thiết bị dạy học hiện đại: Bài giảng điện tử được thiết lập và trình diễn bởi nhiều công cụ như  máy tính, máy ken, máy chiếu Projector. Kỹ năng sử dụng và điều khiển các phương tiện kỹ thuật của giảng viên phải hết sức chính xác, vừa không làm hỏng các thiết bị cơ khí, thiết bị điện tử mà còn để các dữ liệu thông tin chảy đúng ý đồ thiết lập. Thao tác trên máy tính, phương tiện giảng dạy, trên bảng và thao tác trên màn hình phải hợp lý, phối hợp nhịp nhàng, thống nhất, không tách rời nhau. Khi điều khiển máy tính, máy chiếu ra được những thông tin, hình ảnh cần thiết trên màn hình, theo đó giảng viên cần định hình ngay các bước tiếp theo của thao tác biểu diễn. Giảng viên không được lệ thuộc vào màn hình, coi đó là kết quả bài giảng; không được biến các thông tin, hình ảnh động, tĩnh trên màn hình là thước phim để người học tập trung quá nhiều vào đó. Nội dung cần trình bày trên màn hình, giảng viên khi biểu diễn phải chú ý dùng thước chỉ hoặc đèn lade. Kỹ năng điều khiển, sử dụng, thao tác các thiết bị giảng dạy hiện đại khi ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng với yêu cầu cao, là công việc khó. Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 đã đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực cho giảng dạy cũng như trong rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên đào tạo giáo viên. Đội ngũ giảng viên và sinh viên Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 được rèn luyện nhiều kỹ năng sử dụng các thiết bị tiên tiến hết sức cơ bản, được thực hiện trong giảng dạy, thực tập giảng dạy đạt kết quả rất tốt trong nhiều năm qua. Trung tâm GDQP Hà Nội 2 coi đó là khâu đột phá vào lĩnh vực công nghệ thông tin trong Giáo dục quốc phòng - an ninh cũng như trong đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng. Thời gian tới, Trung tâm GDQP Hà Nội 2 sẽ đầu tư nhiều hơn nữa cho đội ngũ giảng viên, sinh viên đi sâu nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học công nghệ.

Download Giáo dục quốc phòng có an toàn không?

Đa số các phần mềm được cung cấp trên download123.vn đã được thẩm định Giáo dục quốc phòng cũng đã được kiểm tra trên các công cụ quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Giáo dục quốc phòng để sử dụng.

Phần mềm tiện ích khác

Phần mềm là sản phẩm trí tuệ của nhà phát hành, vì sự phát triển của trí truệ bạn nên sử dụng những phiên bản phần mềm hợp pháp, liên kết này cung cấp cho bạn phiên bản Giáo dục quốc phòng chuẩn của nhà phát hành. Để tôn trọng luật bản quyền bạn không nên Download Giáo dục quốc phòng đã bẻ khoá vì điều đó là vi phạm pháp luật.

PHÂN MỀM LIÊN QUAN

  THỦ THUẬT LIÊN QUAN

  • Những phần mềm tạo ebook cho máy tính và điện thoại tốt nhất

   Tổng hợp những phần mềm tạo ebook cho máy tính và điện thoại tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để tạo những ebook, tạo chí thuộc quyền sở hữu của

  • Những ebook hay về công nghệ

   Ebook là một phần không thể thiểu của cuộc sống, nps giúp bạn hiểu biets nhiều hơn về cuộc sống cũng như chuyên môn. Bài viết dưới đây xin giới thiệu tới các bạn những ebook hay về thế giới công

  • Cách phòng chống nguy cơ nhiễm virus từ trình duyệt

   Phòng chống việc nhiễm virus là điều cần thiết của người sử dụng máy tính. Để giúp người dùng hiểu rõ hơn về những nguy cơ nhiễm virus từ trình duyệt và cách phòng chống hiệu quả nhất, bài viết này sẽ đưa ra những nguyên nhân chính và cách

  • Hướng dẫn vào phòng chat Zalo trên Android nhanh nhất

   Zalo là một trong những phần mềm chat thông dụng hiện nay, với Zalo bạn có thể chát với một hoặc nhiều người cùng lúc. Bài viết này hướng dẫn bạn cách vào phòng chat Zalo cho Android giúp bạn nhanh chóng tìm được những bạn chat có cũng sở thích, đam mê hay chỉ đơn giản là cùng khu vực sinh sống.

  • Google chính thức đối đầu với Microsoft về ứng dụng văn phòng

   Phó chủ tịch tập đoàn Google, Amit Singh nhấn mạnh rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là thu hút được 90% những người chỉ cần sử dụng các tính năng cơ bản trong bộ phần mềm văn

  • Những tính năng mới của Office 2013

   Dưới đây là các tính năng mới của Office 2013 bộ ứng dụng văn phòng mới nhất của tập đoàn Microsoft với công nghệ mới trong thời đại mới hiện

  • 5 ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office

   5 ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office dưới đây hoàn toàn có thể thay thế được các công việc như xử lý văn bản, làm bảng tính, quản lý database mà bạn thường phải làm với

  • Những thủ thuật cần nhớ khi dùng Office Word 2007

   Office 2007 là phần mềm văn phòng giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc với soạn thảo văn bản, tính toán số liệu gửi mail và còn nhiều ứng dụng khác, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn một số thủ thuật dành cho ứng dụng word

  Quảng cáo và tài trợ

   

  Lên đầu trang

  Download Zalo Download IDM Download Chrome Download FireFox Download Winrar Download Avira Download Ultrasurf Download Sopcast Download Kemulator

  • 244A, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Giấy phép: Số 42/GXN-TTĐT