Cách chơi đế chế: Ưu điểm các loại quân trong game đế chế


Tin cách chơi đế chế,các quân trong đế chế,các quân trong game đế chế,các loại quân trong game đế chế,cách chọn quân trong game đế chế.
Mỗi một game đế chế đều có điểm mạnh, điểm yếu, tùy vào từng cách đánh và từng kiểu chơi của mỗi game thủ vì thế nên có những cách chơi đế chế của mỗi người là khác nhau.


 

Trong game đế chế thì mỗi người lại có cach choi de che là khác nhau, không ai giống ai. Tuy nhiêu các quân trong game đế chế cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc thành công của bạn.


Chúng tôi sẽ cung cấp một số ưu và nhược điểm của các loại quân trong game de che để giúp bạn có thể đưa ra cách chọn quân trong game đế chế tốt nhất.


Các quân trong game đế chế

Cach choi de che: Uu diem cac loai quan trong game de che.


Sơ lược về các quân trong đế chế:Egytian: B-b: lính Z, slinger (L), rìu (T).
B-a: cung T, cung A, ngựa R, voi tên.
B-l: ngựa sọc có thể nâng cấp thành 2 đầu, voi húc, lạc đà

B-y: lính giáo dài T
Ưu điểm: Ngựa thuộc loại khoẻ nhất, có tên lửa, tháp canh khoẻ.
Nhược điểm: Không nâng cấp được xe bắn đá to(Capatus), không có xe bắn tên (Helepolis)

Greek:

Nhược điểm: chỉ có mỗi cung T, không có ngựa tên, sọc
Ưu điểm: Tháp canh mạnh 20+1 và 7+3, bắn đá Heavy Capatus, có Ballista, có nâng cấp tên lửa.


Babylonian:

Nhược điểm: không có voi, không có Ballista, ngựa không nâng cấp được hết ( trong nhà B-s)
Ưu điểm: Có bắn đá to, có nâng cấp tên lửa có ngựa R, ngựa hai đầu, có cung A, có ngựa C, tháp canh 20+1 và 7+2. ở đời Tool có lợi giống yamato slinger đi nhanh.


Assyrian:

Nhược điểm: không có slinger để đánh đời tool, ngựa sọc không nâng cấp lên 2 đầu được. Không có tên lửa, không có voi.
Ưu điểm: tên bắn nhanh, có ballista có bắn đá to, nông dân làm việc nhanh. Tháp canh 20 và 7+2. Hợp với thế trận đánh nhanh thắng nhanh. Lên đời nhanh.


Minoan:

Nhược điểm : không ngựa R, không ngựa sọc, tháp canh yếu, không voi
Ưu điểm: cung A tuyệt vời bắn xa, có tên lửa. Bắn đá to (heavy captut), có ballista.


Hittite:

Nhược điểm: không có slinger để đánh đời tool, không xe bắn tên.
Ưu điểm: bắn đá mạnh nhất 300 máu, bắn đá Heavy capatut, ngựa tên ngựa hai đầu đầy đủ, voi cũng đầy đủ. Tháp canh mạnh.


Phoenician:

Nhược điểm: quân yếu, bắn đá yếu, không có xe tên, không có nâng cấp tên lửa.
Ưu điểm: có ngựa hai đầu, có ngựa tên, có voi. Nông dân lấy gỗ nhanh.


Sumerian:

Nhược điểm: không có voi, không xe tên
Ưu điểm: có ngựa hai đầu, ngựa tên, xe bắn đá Heavy Capatut, có nâng cấp tên lửa. Tháp canh được. Nông dân nhiều máu, ruộng nhiều food.


Persian:

Nhược điểm: không ngựa hai đầu, ngựa tên, không xe tên, tháp canh yếu. Hình như không có Academi.
Ưu điểm: voi quên sầu luôn, có cung A, xe bắn đá to nhưng không lên được heavy capatut. Nông dân ăn hươu, voi nhanh.


Shang

Nhược điểm: quân yếu như sên, nông dân chậm chạp.
Ưu điểm: quân gì cũng có nhưng yếu. Nông dân rẻ. Hợp với thế trận đánh nhanh thắng nhanh.

Yamato:

Nhược điểm: không ngựa tên, ngựa sọc, bắn đá nhỏ, tháp canh yếu, không voi. Đời Iron không vì chỉ có mỗi ngựa C gặp quân tên nhiều đi luôn.
Ưu điểm:  ngựa C mạnh nhất, có cung A, nông dân làm việc nhanh, Nếu đánh đời Tool thì mạnh slinger đi nhanh, dời Bronze cũng mạnh ngựa chém khoẻ. Hợp với thế trận đánh nhanh thắng nhanh.


Choson:

Nhược điểm: không ngựa tên, ngựa sọc, bắn đá yếu, không nâng lên tên lửa được
Ưu điểm: legion mạnh nhất quân này rẻ nhưng quân đông thì tàn sát dã man luôn, ngựa C cũng mạnh, xe tên lên được helepolis, tháp canh cũng được.


Roman:

Nhược điểm: không ngựa tên, không nâng cấp tên lửa, không voi, tháp canh yếu, ruộng không nâng cấp được.
Ưu điểm: xây công trình rẻ, có ngựa hai đầu, có xe tên, có bắn đá to.


Carthagian:

Nhược điểm: không ngựa tên, không ngựa sọc, bắn đá nhỏ
Ưu điểm: voi nhiều máu nhất, tháp canh mạnh, có nâng cấp tên lửa, có xe tên.


Parmyran:

Nhược điểm: nông dân tốn thịt, quân sức đánh bình thường, không có voi bắn tên
Ưu điểm: có voi húc, tháp canh được, có xe tên, có nâng cấp tên lửa.

Macedonian:

Nhược điểm: nhược không ngựa tên, không ngựa sọc, bắn đá nhỏ, không có phù thuỷ
Ưu điểm: xe bắn đá và xe tên rẻ, có nâng cấp tên lửa, tháp canh được


Trên đây là đặc điểm về từng loại quân, mỗi loại quân có ưu điểm khác nhau.Tổng Hợp

Xem thêm:cách chơi đế chế, các quân trong đế chế, các quân trong game đế chế, các loại quân trong game đế chế, cách chọn quân trong game đế chế


 

Bài viết khác

Tin tức công nghệ

Liên kết